Paintings2019-03-23T12:54:22+00:00

CALF IN LIME RAIN 40X64 (cropped) S

NO COW, JUST LEMON RAIN 50X70 (cropped)

DEN 22 MARS STÄLLER JAG UT NÅGRA MÅLNINGAR PÅ JESSENS SALUHALL I VISBY. EN KOMPRIMERAD HISTORIA. VÄLKOMMEN TILL VERNISSAGE FREDAG 22 MARS. DE ÖPPNAR FÖR LUNCH KLOCKAN 12 OCH AFTER WORK KLOCKAN FYRA!

COW IN LEMON RAIN 71X71

COW IN MERINGUE RAIN 55X55

PRINGELS RAIN 70X100 (cropped) R

LEMON RAIN (cropped) 70×78 S

YELLOW WHITE APRILE 2018

MAGGIO 2018 #02 62X55  (cropped)

MAGGIO 2018 #06 67X57  (cropped)

MAGGIO 2018 #01_ 68X68 S

YELLOW WHITE   GOTLAND FEBBRAIO-19 #09  30X30

YELLOW GOING ORANGE    GOTLAND FEBBRAIO-19 #08  30X30

GREEN GOING GREEN   GOTLAND FEBBRAIO-19 #06  30X30

GOTLAND FEBBRAIO-19 #01  30X30

GOTLAND FEBBRAIO-19 #07  30X30

GOTLAND FEBBRAIO-19 #04  30X30

GOTLAND FEBBRAIO-19 #03  30X30

GOTLAND FEBBRAIO-19 #02  30X30

NO.55     30X30  S

NO. 8    30X30  S

MARCHE OTTOBRE-17 #16 30X30

MARCHE OTTOBRE-17 #01  30X30

NO.23     30X30

NO 22    30X30

MARCHE OTTOBRE-17 #06  30X30

WHITE ON GREENISH  GOTLAND FEBBRAIO-19 #05    30X30

MARCHE OTTOBRE -17 #29     30X30

NO 44 GOTLAND GENNAIO #05    30X30 S

GOTLAND GENNAIO -18 #06     30X30

NO 41 GOTLAND GENNAIO #08    30X30

NO34. GOTLAND GENNAIO -18 #18     30X30

NO 25 GOTLAND GENNAIO #07    30X30

CALF IN LEMON RAIN 42X70 (cropped)  R

A COW STILL IN THAT YELLOW RAIN   42X70  (cropped)

NO.21     30X30

NO 18    30X30

COW IN APRIL 60X60 S

COW IN LEMON RAIN 40X70 (cropped)  S

NO.7     30X30

NO 4    30X30

NO.15     30X30

NO 1    30X30